Kỳ bí vụ nấu nhầm cao người ở Phú Thọ (phần 1)

Nấu nhầm cao người ở Phú Thọ: Kỳ bí chuyện nấu nhầm cao người mà tưởng đó là cao tinh tinh đã lan truyền ở Phú Thọ suốt nhiều năm nay. Không ai ngờ, đó lại là sự thật. Từ “xác khỉ” cháy đen trong rừng Nhiều năm đã trôi qua, nhưng những người dân … Đọc tiếp Kỳ bí vụ nấu nhầm cao người ở Phú Thọ (phần 1)