Sự khác nhau giữa các giáo phái Phật giáo: Bắc Tông, Nam Tông và Tây Tạng

Phật giáo hiện nay tồn tại 3 tông phái mà không phải Phật tử nào cũng phân biệt được. Đó là Phật giáo Bắc Tông (CHINESE CANON), Nam Tông (PALI CANON), Tây Tạng (TIBETAN CANON). Bài viết dưới đây sẽ cho các bạn cái nhìn rõ nhất để phân biệt 3 tông phái trên. Thứ … Đọc tiếp Sự khác nhau giữa các giáo phái Phật giáo: Bắc Tông, Nam Tông và Tây Tạng